آهنگ گل باغ یاس با صدای حامد جلیلی (کلیپ، صوت، متن)

لیست
  • نماهنگ گل باغ یاس با صدای حامد جلیلی
آهنگ گل باغ یاس با صدای حامد جلیلی به مناسبت میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در قالب کلیپ و صوت به همراه متن شعر آن تقدیم شما عزیزان می گردد...

آهنگ گل باغ یاس با صدای حامد جلیلی (کلیپ، صوت، متن)

آهنگ گل باغ یاس با صدای حامد جلیلی به مناسبت میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در قالب کلیپ و صوت به همراه متن شعر آن تقدیم شما عزیزان می گردد...

مطالب مرتبط با میلاد امام عسکری علیه السلام:
میلاد امام حسن عسکری علیه السلام - ویژه نامه خورشید یازدهم
میلاد امام حسن عسکری علیه السلام - ویژه نامه فروغ آفتاب یازدهم

آهنگ گل باغ یاس با صدای حامد جلیلی (کلیپ، صوت، متن) - میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام

متن آهنگ گل باغ یاس با صدای حامد جلیلی

ای متجلی از رخت جلوه ی حسن داوری
غیـر نبـی بـه انبیـاء داده خـدات برتـری

هم به زمین امامت و هم به سمات، سروری
خلقت و طینتت همه فاطمی است و حیدری

حسن نکـویت از همـه کـرده ندیـده دلبری
تویی امام عسکری تویی امام عسکری

محیط علم و معرفت یگانه گوهرش تویی
سپهـر نـور اگـر دهـد مـه منورش تویی

ملک اگر ملک شده، امام و رهبرش تویی
سلام ما به سامره که سایه گسترش تویی

مـزار تـو در آن زمین، نمـوده نورگستری
تویی امام عسکری تویی امام عسکری

در آسمان معرفت شمس تویی، قمر تویی
تمـام نخل علم را ریشه تویـی، ثمر تویی

بحار نور را همه صدف تویـی، گهر تویی
شب سیاه هجر را صبح تویی، سحر تویی

به ده امام و یک ولی پدر تویی، پسر تویی
ز وصف ما، ز مدح ما، تو بهتری، تو برتری

تویی امام عسکری تویی امام عسکری
تو چشمـۀ علـوم حـق ز دَه یـمِ ولایتی

تو حسن کردگـار را جمـال بـی نهایتی
تو برتر از حدیثی و تو فرق هر روایتـی

تو مظهـر حقیقتـی، تـو مشعـل هـدایتی
تو آن ستوده حضرتی تو آن بزرگ آیتی

که مـی کند جمـال تـو ز خالق تو دلبری
تویی امام عسکری تویی امام عسکری

اگر چه در زمین دمد فروغ جاودانی ات
کنند سجده قدسیان به حسن آسمانی ات

هزار حیف، شـد بدن چو لالۀ خزانی ات
نوشته شد به خون دل، کتاب زندگانی ات

بسان شمع سوختـه نماند از تو پیکری
تویی امام عسکری تویی امام عسکری

سـلام روح و اولیــا بــه پیکــر مطهرت
چه شد که زهر دشمنان شراره زد به پیکرت

نشـان مـرگ شـد عیـان به عارض منورت
به وقت مرگ مهدی ات چو جان گرفت در برت

دگـر نـگشت تشنـه لـب بریده از قفا، سرت
دگر به نیزه بر سرت، نشد جفـا ز هـر سری

تویی امام عسکری تویی امام عسکری
نمـاز خوانـد مهدی ات بـه پیکرِ مطهرت

به احترام شد نهان، به خاک، جسم اطهرت
دگـر میـان شهرهـا نشـد اسیـر، خواهرت

نخورد چوب بر لب و نرفت نوک نی سرت
نـگشت توتیـا دگـر ز سـم اسب، پیکـرت

نشد تن تو غرقِ خون ز تیر و تیغ و خنجری
تویی امام عسکری تویی امام عسکری

همـاره پـر زند دلم بـه محفل عزای تو
شراره بر دلم فکن که سوزم از برای تو

چه می شود سفـر کنم به شهر سامرای تو
سلام من، درود من، به صحنِ با صفای تو

وجود و بذلِ دست تو،«میثم» و خاک پای تو
نمی زنـم نمی زنـم جـز درِ ایـن حرم، دری

Share