نرم افزار "رساله مودت: بخش آیه مودت و نخستین قربانی"

موضوع: 
"رساله مودت: بخش آیه مودت و نخستین قربانی"

رساله مودت، تفسیرآیه: قل لااسئلکم علیه اجرا الاالموده فی العربی و نخستین قربانی (حضرت زهرا و فرزندش محسن سلام ا...علیها) 
مشخصات کتاب:
سرشناسه : حسینی طهرانی، سیدمحمدحسین، ۱۳۰۵ - ۱۳۷۴.
عنوان و نام پدیدآور : رساله مودت، تفسیرآیه: قل لااسئلکم علیه اجرا الاالموده فی العربی و نخستین قربانی (حضرت زهرا و فرزندش محسن سلام ا...علیها) / از مکتوبات محمدحسین حسینی طهرانی.
مشخصات نشر : مشهد : نور ملکوت قرآن، ۱۴۳۰ق.= [۱۳۸۸].
مشخصات ظاهری : ۲۶۴ ص.
شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۷۲۷۰-۲۱-۲ ؛ چاپ دوم، زرکوب: ۹۷۸-۹۶۴-۷۲۷۰-۲۲-۹
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : کتاب حاضر تحت عنوان " تفسیرآیه مودت: قل لااسئلکم علیه... ونخستین قربانی (حضرت زهرا الله علیها و فرزندش محسن" توسط انتشارات موسسه ترجمه و نشراداره علوم و معارف اسلام مشهدمقدس درسال ۱۳۸۴ به چاپ رسیده است.
یادداشت : چاپ دوم: ۱۴۳۱ق.= [۱۳۸۹].
یادداشت : چاپ سوم: ۱۴۳۳ق.= ۱۳۹۱.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
عنوان دیگر : تفسیر آیه مودت: قل لااسئلکم علیه...نخستین قربانی (حضرت زهرا سلام علیها و فرزندش محسن).
عنوان دیگر : تفسیر آیه قل لااسئلکم علیه...نخستین قربانی.
موضوع : فاطمه زهرا (س)، ۸؟ قبل از هجرت - ۱۱ق. -- شهادت
موضوع : تفاسیر (سوره شوری. آیه موده)
رده بندی کنگره : BP102/765/ح ۵ت ۷ ۱۳۸۸
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۸
شماره کتابشناسی ملی : م ۸۵-۱۰۳۱۲
عناوین اصلی کتاب شامل:
[پیش درآمد]؛ [تفسیر اول آیه مودت؛ [تفسیر دوم بهترین راه رسیدن به محبت؛ [تفسیر سوم مراد از محبت نسبت به چه کسانی است؛ [تفسیر چهارم نظر زمخشری در باره اقرباء]؛ [تفسیر پنجم توضیح حدیث مودت از زمخشری؛ [تفسیر ششم روایت تعیین اقرباء]؛ [تفسیر هفتم مراد آیه از زبان ائمه علیهم السلام

Share