حافظ خوانی زیبای آیت الله سعادت پرور قدس سره

لیست
  • حافظ خوانی زیبای آیت الله سعادت پرور قدس سره
عارف واصلی که شعر وصل می خواند و زاهدی وارسته ای که با عمری زهد و پارسایی روح ما را بال پرواز می دهد...

حافظ خوانی زیبای آیت الله سعادت پرور قدس سره

حافظ خوانی زیبای آیت الله سعادت پرور ( حاج شیخ علی پهلوانی تهرانی رضوان الله تعالی علیه)، عارف واصلی که شعر وصل می خواند و زاهدی وارسته ای که با عمری زهد و پارسایی روح ما را بال پرواز می دهد...

مطالب مرتبط :
جمال آفتاب / یادبود مرحوم آیت الله سعادت پرور
زندگی نامه استاد آیت الله علی سعادت پرور(پهلوانى تهرانى)

Share