صوت/واقعۀ غدیر خم - استاد محمد حسین رجبی (دوانی)

واقعۀ غدیر خم 
• زمان : 3:02 
درس گفتارهای تاریخ بعثت پیامبر اکرم صلوات الله علیه به روایت استاد محمد حسین رجبی (دوانی)؛ جلسه شانزدهم: حوادث مهم سال نهم تا ارتحال وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله 

Share