لالایی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

لالایی کودکانه - لالایی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

لالایی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

یا ابا صالح المهدی
پدرانمان به ما از تو گفتند و مادرانمان از تو برایمان خواندند و ما هم
و ما هم برای فرزندانمان ز لطف تو می گوییم
آنقدر می گوییم و می گوییم تا سرانجام دیده ای از ما گرد از پایت بگیرد و سرمه کند.

لالا لالا لالا لالا (۲)
لالا لالا گل پونه ----- آقا خیلی مهربونه
اگه نیستش میون ما ----- ز ما غافل نمی مونه

لالا لالا لالا لالا (۴)
لالا لالا گل سنبل ----- برا آقا یه دسته گل
بچینم تا بَرَم پیشش ----- الهی خواب نره دستش

لالا لالا لالا لالا (۲)
مولا جان پدرم می گوید از کودکی آرزویش دیدن شما بوده و من هم آرزویم همین است.
یعنی می شود به آرزویم برسم....

لالا لالا لالا لالا (۲)
الهی قفل در واشه ----- یه بارِ آقا پیدا شه
بشه مهمون دلهامون ----- تو آیینه ی چشمامون
گل زهرا شکوفاشه ----- گل زهرا شکوفا شه

Share