آداب محاوره در بیان حجت الاسلام فاطمی نیا

لیست
  • آداب محاوره در بیان حجت الاسلام فاطمی نیا
موضوع: 
یکی از آداب محاوره چیه، آی جوانان من از شما خواهش می کنم من برادر شما هستم که ریشم سفید شده خواهش می کنم حاضر جواب نباشید...

 آداب محاوره در بیان حجت الاسلام فاطمی نیا

نکته ها از گفته ها ، گزیده ای از گفتارهای استاد سید عبدالله فاطمی نیا - موضوع این بخش: "آداب محاوره"

یکی از آداب محاوره چیه، آی جوانان من از شما خواهش می کنم من برادر شما هستم که ریشم سفید شده خواهش می کنم حاضر جواب نباشید...

Share