نماهنگ خبری هست از حامد زمانی/در رثای سردار حاج احمد متوسلیان

لیست
  • نماهنگ زیبای خبری هست در رثای سردار حاج احمد متوسلیان
نماهنگ زیبای خبری هست در رثای سردار حاج احمد متوسلیان با صدای حامد زمانی و شعر قاسم صرافان

نماهنگ خبری هست از حامد زمانی/در رثای سردار حاج احمد متوسلیان

نماهنگ زیبای خبری هست در رثای سردار حاج احمد متوسلیان با صدای حامد زمانی و شعر قاسم صرافان، محصول ماوا، رفتی و به زینب قسم از نسل تو امروز/ در شام و حلب لشگر فریادگری هست...

Share