تقویم و مناسبتهای ماه شوال

ماه شوال
دهمین ماه از ماه های قمری در گاه شماری اسلامی است. اولین روز این ماه عید فطر می باشد. شوال به معنای "بار برداشتن به قصد رفتن به جایی" است. از آنجا که در هنگام نام گذاری ماه های عربی، این ماه در فصل سیر و شکار رفتن عرب ها قرار گرفت، "شوال" نام گذاری شد.

تقویم و مناسبتهای ماه شوال

تقویم و مناسبتهای ماه شوال از سری "وقایع الایام و اعمال" آن ها، در این بخش تقویم و مناسبتهای ماه شوال جهت استفاده مبلغان و مروجان شعائر اسلامی درج می گردد...

تقویم و مناسبتهای ماه شوال

تقویم و مناسبتهای ماه شوال

شوال، شَوّال المُکَرَّم یا شوّال المکرّمة دهمین ماه از ماه های قمری در گاه شماری اسلامی است. اولین روز این ماه عید فطر می باشد. شوال به معنای "بار برداشتن به قصد رفتن به جایی" است. از آنجا که در هنگام نام گذاری ماه های عربی، این ماه در فصل سیر و شکار رفتن عرب ها قرار گرفت، "شوال" نام گذاری شد.
روزوقایع

۱ شوال

عید فطر
جنگ قرقرة الکدر (سال ۲ ه.ق)
درگذشت عمرو بن عاص (سال ۴۱ ه.ق)
ولادت آیت الله سید محمد مهدی بحرالعلوم (سال ۱۱۵۵ ه.ق)
آغاز سلطنت فتحعلی شاه قاجار (سال ۱۲۱۲ ه.ق)
ولادت آیت الله سید محسن حکیم (۹ خرداد ۱۲۶۸ش) (سال ۱۳۰۶ ه.ق)
درگذشت سید محمد باقر موسوی همدانی (۷ دی ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ ه.ق)
درگذشت آیت الله سید محمد شیرازی (۲۶ آذر ۱۳۸۰ش) (سال ۱۴۲۲ ه.ق)
۲ شوال
ازدواج پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) با عایشه (۱۳ بعثت)
تصرف شهر آمل مرکز حکومت سادات علوی به دست سپاهیان امیر تیمور گورکانی (سال ۷۹۵ ه.ق)
۳ شوال
درگذشت متوکل عباسی ( سال ۲۴۷ ه.ق)
درگذشت محمد رضا قمشه ای (۱۲ خرداد ۱۲۶۸ش) ( سال ۱۳۰۶ ه.ق)
درگذشت آقا رضا تبریزی (۲۸ اسفند ۱۲۷۴ش) ( سال ۱۳۱۳ ه.ق)
درگذشت سید محمد حسین شهرستانی (۶ اسفند ۱۲۷۵ش) ( سال ۱۳۱۵ ه.ق)
درگذشت ذبیح الله ذبیحی قوچانی (۲۵ اسفند ۱۳۷۲ش) ( سال ۱۴۱۴ ه.ق)
۴ شوال
ولادت سید محمد دلداری (سال ۱۲۶۰ ه.ق)
درگذشت سید عبدالحسین لاری (۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۳ش) (سال ۱۳۴۲ ه.ق)
درگذشت میرزا رضا کلباسی(۲۹ بهمن ۱۳۴۲ش) (سال ۱۳۸۳ ه.ق)
۵ شوال
حرکت به سوی جنگ صفین (سال ۳۷ ه.ق)
ورود مسلم بن عقیل به کوفه (سال ۶۰ ه.ق)
درگذشت سید جمال الدین اسدآبادی (۱۹ اسفند ۱۲۷۵ش) (سال ۱۳۱۴ ه.ق)
۶ شوالتوقیع امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) برای حسین بن روح (سال ۳۰۵ ه.ق)
۷ شوالوقوع غزوه احد و شهادت حمزة بن عبدالمطلب (سال ۳ ه.ق)
درگذشت میرزا رفیعا نائینی (سال ۱۰۸۰ ه.ق)
درگذشت سید ابوالقاسم دهکردی (۲۳ دی ۱۳۱۳ش) (سال ۱۳۵۳ ه.ق)
درگذشت سید ابوالقاسم کاشانی (۲۳ اسفند ۱۳۴۰ش) (سال ۱۳۸۱ ه.ق)
درگذشت ابوالحسن شعرانی (۱۲ آبان ۱۳۵۲ش) (سال ۱۳۹۳ ه.ق)
درگذشت مهدی لاکانی (۱۴ دی ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ ه.ق)
۸ شوالغزوه حمراء الاسد (سال ۳ ه.ق)
تخریب قبور ائمه بقیع(علیهم السلام) به دست وهابی ها(یوم الهدم)(۳۱ فروردین ۱۳۰۵ش) (سال ۱۳۴۴ ه.ق)
ولادت حسین شب زنده دار (۲۹ اسفند ۱۳۰۷ش) (سال ۱۳۴۷ ه.ق)
۹شوال-----
۱۰ شوالآغاز غزوه خندق (سال ۵ ه.ق)
درگذشت شیخ هادی تهرانی (۸ دی ۱۲۸۲ش) (سال ۱۳۲۱ ه.ق)
درگذشت میرزا حسین خلیلی (۱۴ آبان ۱۲۸۷ش) (سال ۱۳۲۶ ه.ق)
۱۱ شوال-----
۱۲ شوالدرگذشت شیخ بهایی (سال ۱۰۳۱ ه.ق)
درگذشت آیت الله سید ضیاءالدین فانی اصفهانی (۱۰ بهمن ۱۳۷۷ش) (سال ۱۴۱۹ ه.ق)
درگذشت آیت الله علی پهلوانی تهرانی (سعادت پرور) (۵ مرداد ۱۳۸۳ش) (سال ۱۴۲۵ ه.ق)
۱۳ شوالولادت شهید ثانی (سال ۹۱۱ ه.ق)
درگذشت شیخ محمد طه نجف (۲۰ آذر ۱۲۸۴ش) (سال ۱۳۲۳ ه.ق)
قیام مردم عراق علیه استعمار انگلیس به رهبری محمد تقی شیرازی (۹ تیر ۱۲۹۹ش) (سال ۱۳۳۸ ه.ق)
درگذشت سید حسین بروجردی (۱۰ فروردین ۱۳۴۰ش) (سال ۱۳۸۰ ه.ق)
درگذشت سید اسماعیل موسوی زنجانی (۲۷ آذر ۱۳۸۱ش) (سال ۱۴۲۳ ه.ق)
۱۴ شوالدرگذشت عبدالملک بن مروان (سال ۸۶ ه.ق)
درگذشت قطب راوندی (سال ۵۷۳ ه.ق)
درگذشت سید مرتضی کشمیری (۲۱ آذر ۱۲۸۴ش) (سال ۱۳۲۳ ه.ق)
۱۵ شوالجنگ بنی قینقاع (سال۲ ه.ق)
معجزه رد الشمس برای حضرت علی(علیه السلام) (سال۷ ه.ق)
درگذشت حضرت عبدالعظیم حسنی(علیه السلام) (سال ۲۵۲ ه.ق)
درگذشت محمد تقی رازی اصفهانی (سال ۱۲۴۸ ه.ق)
درگذشت سید احمد خمینی رحمه الله (۲۶ اسفند ۱۳۷۳ش) (سال ۱۴۱۵ ه.ق)
درگذشت محمد مهدی شمس الدین (۲۱ دی ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ ه.ق)
۱۶ شوالدرگذشت عبدالله مامَقانی (۲۳ بهمن ۱۳۱۱ش) (سال ۱۳۵۱ ه.ق)
درگذشت علی اکبر مرندی (۹ فروردین ۱۳۷۳ش) (۸ اسفند ۱۳۷۲ش) (سال ۱۴۱۴ ه . قمری)
۱۷ شوالدرگذشت آیت الله سید ابراهیم کربلایی (سال ۱۲۶۳ ه.ق)
درگذشت آیت الله سید محمد قلی موسوی نقوی نیشابوری (سال ۱۲۸۶ ه.ق)
درگذشت آیت الله ملا عباس تربتی (حاج آخوند) (۲۴ مهر ۱۳۲۲ش) (سال ۱۳۶۲ ه.ق)
۱۸ شوال
درگذشت ابن ادریس حلی (سال ۵۹۸ ه.ق)
ولادت آیت الله میرزا حسین نوری (۱۴ دی ۱۲۱۷ش) (سال ۱۲۵۴ ه.ق)
درگذشت آیت الله محمد مهدی ربانی املشی (۱۶ تیر ۱۳۶۴ش) (سال ۱۴۰۵ ه.ق)
درگذشت سید محمود طالقانی (۱۹ شهریور ۱۳۵۸ش) (سال ۱۳۹۹ ه.ق)
۱۹ شوال-----
۲۰ شوالدستگیری امام کاظم(علیه السلام) توسط هارون عباسی (سال ۱۷۹ ه.ق)
درگذشت میرزا جواد نوری (۲۷ آذر ۱۲۸۴ش) (سال ۱۳۲۳ ه.ق)
۲۱ شوال
فتح اندلس به دست مسلمانان (سال ۹۲ ه.ق)
۲۲ شوال
-----
۲۳ شوالتصرف آمل توسط داعی کبیر(سال ۲۵۰ ه.ق)
درگذشت میر محمد حسین خاتون آبادی (سال ۱۱۵۱ ه.ق)
درگذشت سید نعمت الله جزائری (سال ۱۱۱۲ ه.ق)
ولادت سید محمدجواد فضل الله (سال ۱۳۵۷ ه.ق)
درگذشت میر سید علی فانی اصفهانی (۸ خرداد ۱۳۶۸ش) (سال ۱۴۰۹ ه.ق)
۲۴ شوال درگذشت میرزا حسین فقیه سبزواری (۱۶ بهمن ۱۳۴۵ش) (سال ۱۳۸۶ ه.ق)
درگذشت احمد آذری قمی (۲۲ بهمن ۱۳۷۷ش) (سال ۱۴۱۹ ه.ق)
درگذشت مهدی حائری تهرانی (۱ بهمن ۱۳۷۹ش) (سال ۱۴۲۱ ه.ق)
۲۵ شوالشهادت امام صادق (علیه السلام) (سال ۱۴۸ ه.ق)
حمله مأموران حکومت محمدرضا شاه پهلوی به مدرسه فیضیه در قم (۲ فروردین ۱۳۴۲ش)(سال ۱۳۸۲ ه.ق)
۲۶ شوالدرگذشت سید عبدالمحمد موسوی (سال ۱۲۹۳ ه.ق)
درگذشت سید هبه الدین شهرستانی (۱۸ بهمن ۱۳۴۵ش) (سال ۱۳۸۶ ه.ق)
۲۷ شوال
تولد کسائی مروزی شاعر شیعی (سال ۳۴۱ ه.ق)
درگذشت سید احمد کربلایی (۲۶ شهریور ۱۲۹۳ش) (سال ۱۳۳۲ ه.ق)
درگذشت ابوالقاسم رحمانی خلیلی (۲۷ اسفند ۱۳۷۴ش) (سال ۱۴۱۶ ه.ق)
۲۸ شوال
ولادت جعفر سبحانی (۲۰ فروردین ۱۳۰۸ش) (سال ۱۳۴۷ ه.ق)
درگذشت سید حسین بادکوبه ای لاهیجی (۱۹ آذر ۱۳۱۸ش) (سال ۱۳۵۸ ه.ق)
درگذشت سید روح الله خمینی (۱۳ خرداد ۱۳۶۸ش) (سال ۱۴۰۹ ه.ق)
درگذشت میرزا جواد تبریزی (۲۹ آبان ۱۳۸۵ش) (سال ۱۴۲۷ ه.ق)
۲۹ شوالدرگذشت محمدباقر وحید بهبهانی (سال ۱۲۰۵ ه.ق)
درگذشت محمد تقی آملی (۲۷ آذر ۱۳۵۰ش)(سال ۱۳۹۱ ه.ق)
۳۰ شوال-----

تقویم ماه های قمری و مناسبت های آن

تقویم و مناسبتهای ماه محرم الحرامتقویم و مناسبتهای ماه صفر الخیرتقویم و مناسبتهای ماه ربیع الاولتقویم و مناسبتهای ماه ربیع الثانیتقویم و مناسبتهای ماه جمادی الاولتقویم و مناسبتهای ماه جمادی الثانی
تقويم و مناسبتهای ماه رجبتقویم و مناسبتهای ماه شعبانتقویم و مناسبتهای ماه رمضانتقویم و مناسبتهای ماه شوالتقویم و مناسبتهای ماه ذی القعدهتقویم و مناسبتهای ماه ذی الحجة

 

پدیدآورنده: 
Share