موشن گرافیک / حیاء ؛ حریم یا دیوار؟

لیست
  • موشن گرافیک / حیاء حریم یا دیوار؟
موشن گرافیک های حیاء از زاویه دید حریم و حرمت افراد به مساله حیاء و عفاف می پردازد...

موشن گرافیک / حیاء ؛ حریم یا دیوار؟

موشن گرافیک های حیاء از زاویه دید حریم و حرمت افراد به مساله (حیاء و عفاف) می پردازد و مواردی که بصورت کاربردی در خانواده ها، محیط کار، دانشگاه و اماکن عمومی به جهت حفظ حریم خصوصی افراد باید مورد دقت و ملاحظه قرار بگیرد را مطرح و بصورت کار گرافیکی بازنمایی می کند.

Share