رسم خواستگاری رفتن در نگاه رهبر انقلاب

لیست
  • رسم خواستگاری رفتن در نگاه رهبر انقلاب
موضوع: 
یکی از مسائل مهم این است که رسم خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج دخترها متاسفانه کمتر شده ...

رسم خواستگاری رفتن در نگاه رهبر انقلاب

مقام معظم رهبری مدظله العالی : یکی از مسائل مهم این است که رسم خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج دخترها متاسفانه کمتر شده ...

Share