تذکری خطاب به ائمه جماعت مساجد / آیت الله حائری شیرازی

لیست
  • تذکری خطاب به امام جماعت های محترم مساجد / آیت الله حائری شیرازی
موضوع: 
آیت الله حائری شیرازی / مردم را بین دو راهیِ نماز جماعت یا نماز نافله قرار ندهید! کاری نکنید که نافله خوانی، رسماً متروک شود

تذکری خطاب به ائمه جماعت مساجد / آیت الله حائری شیرازی

آیت الله حائری شیرازی رحمه الله : مردم را بین دو راهیِ  نماز جماعت یا  نماز نافله قرار ندهید! کاری نکنید که نافله خوانی، رسماً متروک شود!...

Share