تقویم و مناسبتهای ماه ذی الحجة

تقویم و مناسبتهای ماه ذی الحجة
ذو الحِجّة (ذی حجه)، آخرین ماه در ترتیب تقویم ه.ق و از ماه های حرام است. برای دهه اول این ماه اعمالی ذکر شده است که از مهم ترین آن ها به جا آوردن نماز مخصوص میان نماز مغرب و عشا و نیز خواندن ادعیه و تهلیل های ویژه است.

تقویم و مناسبتهای ماه ذی الحجة

تقویم و مناسبتهای ماه ذی الحجة از سری "وقایع الایام و اعمال" آن ها، در این بخش تقویم و مناسبتهای ماه ذی الحجة جهت استفاده مبلغان و مروجان شعائر اسلامی درج می گردد...

تقویم و مناسبتهای ماه ذی الحجة

تقویم و مناسبتهای ماه ذی الحجة

ذو الحِجّة (ذی حجه)، آخرین ماه در ترتیب تقویم ه.ق و از ماه های حرام است. برای دهه اول این ماه اعمالی ذکر شده است که از مهم ترین آن ها به جا آوردن نماز مخصوص میان نماز مغرب و عشا و نیز خواندن ادعیه و تهلیل های ویژه است.
روزوقایع

۱ ذی الحجة

ازدواج امام علی (علیه السلام) و حضرت فاطمه (سلام الله علیها)(سال ۲ ه.ق)
جایگزینی امام علی (علیه السلام) به جای ابوبکر در رساندن آیات برائت (سال ۹ ه.ق)
درگذشت سید جواد آل علی شاهرودی (۸ فروردین ۱۳۷۷ش) (سال ۱۴۱۸ ه.ق)
۲ ذی الحجة
ق. ولادت شیخ فضل الله نوری (۳ دی ۱۲۲۲ش)(سال ۱۲۵۹ ه.ق)
درگذشت سید محمد محقق داماد (۳۰ بهمن ۱۳۴۷ش)(سال ۱۳۸۸ ه.ق)
درگذشت علی نمازی (۲۸ مرداد ۱۳۶۴ش)(سال ۱۴۰۵ ه.ق)
درگذشت عباسعلی عمید زنجانی (۸ آبان ۱۳۹۰ش) (سال ۱۴۳۲ ه.ق)
درگذشت ابوالقاسم خزعلی (۲۵ شهریور ۱۳۹۴ش)(سال ۱۴۳۶ ه.ق)
۳ ذی الحجة
ورود پیامبر (صلی الله علیه وآله) به مکه در سفر حجة الوداع( سال ۱۰ ه.ق)
ولادت ابوریحان بیرونی( سال ۳۶۲ ه.ق)
درگذشت میرزا محمد تقی شیرازی (میرزای دوم) (۲۷ مرداد ۱۲۹۹ش)( سال ۱۳۳۸ ه.ق)
درگذشت حسین رشتی نجفی (۱۲ اردیبهشت ۱۳۰۹ش) ( سال ۱۳۴۸ ه.ق)
درگذشت ملا محمد هاشم خراسانی (۲۸ اسفند ۱۳۱۲ش) ( سال ۱۳۵۲ ه.ق)
۴ ذی الحجة
درگذشت ملا عبدالله مازندرانی (۲۲ آبان ۱۲۹۱ش)(سال ۱۳۳۰ ه.ق)
۵ ذی الحجة
جنگ سویق (سال ۲ ه.ق)
درگذشت محمد حسین غروی اصفهانی؛ معروف به کمپانی (۲۳ آذر ۱۳۲۱ش)(سال ۱۳۶۱ ه.ق)
درگذشت سید جلال الدین حسینی ارموی (۵ آبان ۱۳۵۸ش)(سال ۱۳۹۹ ه.ق)
۶ ذی الحجةدرگذشت منصور دوانیقی (سال ۱۵۸ ه.ق)
کشتار حجاج ایرانی در مکه، توسط پلیس عربستان (۱۱ مرداد ۱۳۶۶ش) (سال ۱۴۰۷ ه.ق)
۷ ذی الحجةدرگذشت محمد اسماعیل فدایی آستانی (سال ۱۲۶۲ ه.ق)
درگذشت میرزا احمد کفایی (۴ دی ۱۳۵۰ش) (سال ۱۳۹۱ ه.ق)
۸ ذی الحجةروز ترویه
توطئه ترور امام حسین (علیه السلام) (سال ۶۰ ه.ق)
دعوت عمومی مسلم بن عقیل (علیه السلام) در کوفه (سال ۶۰ ه.ق)
حرکت امام حسین (علیه السلام) از مکه به عراق (سال ۶۰ ه.ق)
ولادت سید محمد علی دستغیب (۲۳ اسفند۱۳۱۳ش) (سال ۱۳۵۳ ه.ق)
۹ذی الحجةبنا بر روایات، پذیرفته شدن توبه حضرت آدم (علیه السلام)
روز عرفه
روز سد ابواب(سال ۲ ه.ق)
شهادت مسلم بن عقیل و هانی بن عروهی)(سال ۶۰ ه.ق)
درگذشت ابن انباری(سال ۳۲۸ ه.ق)
درگذشت فضل بن حسن طبرسی مفسر قرآن(سال ۵۴۸ ه.ق)
ولادت محمد مهدی خالصی (۷ تیر ۱۲۳۹ش)(سال ۱۲۷۶ ه.ق)
درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی (۱۳ آبان ۱۳۲۵ش) (سال ۱۳۶۵ ه.ق)
۱۰ ذی الحجةعید قربان
شهادت عبدالله محض و یارانش (سال ۱۴۵ ه.ق)
نماز عید امام رضا (علیه السلام) در خراسان (سال ۲۰۱ ه.ق)
درگذشت محمد حسین واسعی (۲۸ بهمن ۱۳۴۸ق) (سال ۱۳۸۹ ه.ق)
درگذشت محمد جواد عارفی بیرجندی (۴ اسفند ۱۳۸۰ش) (سال ۱۴۲۲ ه.ق)
رخ دادن فاجعه منا در مراسم حج که به کشته و مفقود شدن بیش از ۷۰۰۰ تن از حاجیان انجامید. (۲ مهر ۱۳۹۴ش) (سال ۱۴۳۶ ه.ق)
۱۱ ذی الحجةروز نوشته شدن دعای صباح (سال ۲۵ ه.ق)
درگذشت میرزا جوادآقا ملکی تبریزی (۳۱ خرداد ۱۳۰۵ش) (سال ۱۳۴۴ ه.ق)
درگذشت سید علی ممتاز العلماء (۳ اسفند ۱۳۱۵ش) (سال ۱۳۵۵ ه.ق)
۱۲ ذی الحجةدرگذشت محمد باقر آشتیانی (۱۷ شهریور ۱۳۶۳ش) (سال ۱۴۰۴ ه.ق)
۱۳ ذی الحجةدرگذشت هاجر مادر حضرت اسماعیل(علیه السلام)
معجزه شق القمر به دست رسول خدا (صلی الله علیه وآله) (۵ بعثت)
انعقاد دومین پیمان اهل یثرب (عقبه دوم) با پیامبر (صلی الله علیه وآله) در مکه (۱۳ بعثت)
تولد سید علی قاضی طباطبایی؛ عارف، عالم و استاد اخلاق حوزه علمیه نجف در قرن ۱۴ قمری (۹ ادریبهشت ۱۲۴۵ش یا ۷ فروردین ۱۲۴۸ش) (سال ۱۲۸۲ق یا ۱۲۸۵ق)
درگذشت سید محمد مهدی خوانساری (۱۹ اسفند ۱۲۸۴ش) (سال ۱۳۲۴ ه.ق)
درگذشت محمدتقی شیرازی (۶ شهریور ١۲۹۹ش) (سال ۱۳۳۸ ه.ق)
درگذشت عبدالکریم گزی (۲۷ مرداد ۱۳۰۰ش) (سال ۱۳۳۹ ه.ق)
درگذشت آقابزرگ تهرانی (۱ اسفند ۱۳۴۸ش) (سال ۱۳۸۹ ه.ق)
شهادت حسین غفاری(۷ دی ۱۳۵۳ش) (سال ١٣٩٤ ه.ق)
۱۴ ذی الحجةبخشیدن فدک به حضرت زهرا (سلام الله علیها) توسط پیامبر (صلی الله علیه وآله) پس از نزول آیه فیء (سال ۷ ه.ق)
خروج پیامبر(صلی الله علیه وآله) از مکه به سمت مدینه در حجة الوداع؛ آخرین حج پیامبر(صلی الله علیه وآله) (سال ۱۰ ه.ق)
به سلطنت رسیدن محمد علی شاه ششمین پادشاه سلسله قاجاریه (۸ بهمن ۱۲۸۵ش) (سال ۱۳۲۴ ه.ق)
ولادت مرتضی حائری (۲۰ مهر ۱۲۹۵ش) (سال ۱۳۳۴ ه.ق)
درگذشت محمد باقر بیرجندی (۱۰ فروردین ۱۳۱۳ش) (سال ۱۳۵۲ ه.ق)
درگذشت فیاض زنجانی (۱۲ دی ۱۳۲۰ش) (سال ۱۳۶۰ ه.ق)
درگذشت میرزا علی غروی علیاری (۲ اردیبهشت ۱۳۷۶ش) (سال ۱۴۱۷ ه.ق)
۱۵ ذی الحجةآغاز نهضت عباسیان با قیام ابو مسلم خراسانی (سال ۱۲۹ ه.ق)
ولادت سید موسی صدر (۱۴ خرداد ۱۳۰۷ش) (سال ۱۳۴۶ ه.ق)
درگذشت علی اکبر برهان (۳۱ خرداد ۱۳۳۸ش) (سال ۱۳۷۸ ه.ق)
۱۶ ذی الحجةدرگذشت ملا غلامرضا آخوند قمی (۱۳ آبان ۱۲۹۳ش) (سال ۱۳۳۲ ه.ق)
ترور نافرجام شیخ فضل الله نوری به دست کریم دواتگر (۱۹ دی ۱۲۸۷ش) (سال ۱۳۲۶ ه.ق)
۱۷ ذی الحجةولادت شیخ بهایی (سال ۹۵۳ ه.ق)
درگذشت سید مرتضی فیروزآبادی (۲۰ تیر ۱۳۶۹ش)(سال ۱۴۱۰ ه.ق)
۱۸ ذی الحجة
پایان طوفان نوح (علیه السلام)
گلستان شدن آتش نمرود بر حضرت ابراهیم (علیه السلام)
عید غدیر (سال ۱۰ ه.ق)
درگذشت عثمان بن عفان (سال ۳۵ ه.ق)
بیعت مردم با امیرالمومنین برای خلافت پس از مرگ عثمان (سال ۳۵ ه.ق)
درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی (سال ۶۷۲ ه.ق)
درگذشت محقق کرکی (سال ۹۴۰ ه.ق)
ولادت شیخ مرتضی انصاری (سال ۱۲۱۴ ه.ق)
درگذشت آقا مجتهد در اصفهان. (سال ۱۲۷۴ ه.ق)
درگذشت علی دوانی (۷ خرداد ۱۳۰۸ش) (سال۱۳۴۷ ه.ق)
درگذشت رحیم ارباب، مشهور به حاج آقا رحیم ارباب، از علما و مجتهدین شیعه در شهر اصفهان (۱۹ آذر ۱۳۵۵ش) (سال ۱۳۹۶ ه.ق)
گردهمایی جهانی بانوان پیرو اهل بیت (علیهم السلام) از سوی مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام) در قم (۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۴ش) (سال ۱۴۱۵ ه.ق)
درگذشت محمد رضا جعفری (۴ آذر ۱۳۸۹ش) (سال ۱۴۳۱ ه.ق)
۱۹ ذی الحجةولادت سید محمد طباطبایی از رهبران نهضت مشروطه(سال ۱۲۵۸ ه.ق)
درگذشت مهدی غروی اصفهانی (۲۳ آبان ۱۳۲۵ش)(سال ۱۳۶۵ ه.ق)
درگذشت محمد تقی شوشتری (۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۴ش) (سال ۱۴۱۵ه.ق)
۲۰ ذی الحجةخروج ابراهیم بن مالک اشتر برای جنگ با ابن زیاد (سال ۱۴۳۱ ه.ق)
درگذشت آخوند خراسانی؛ از مراجع تقلید و اصولیان امامی قرن چهاردهم قمری و از حامیان اصلی نهضت مشروطه (۲۰ آذر ۱۲۹۰ش) (سال ۱۳۲۹ ه.ق)
 
درگذشت محمد تقی ادیب نیشابوری (۲۱ آذر ۱۳۵۵ش) (سال ۱۳۹۶ ه.ق)
درگذشت سید عبدالکریم رضوی کشمیری (۱۸ فروردین ۱۳۷۸ش) (سال ۱۴۱۹ ه.ق)
۲۱ ذی الحجة
درگذشت آقا محمد خان اولین پادشاه قاجاریه (سال ۱۲۱۱ ه.ق)
درگذشت محمد علی مدرس افغانی (۵ شهریور ۱۳۶۵ش)(سال ۱۴۰۶ ه.ق)
ترور سید عارف حسین حسینی رهبر نهضت جعفریه پاکستان (۱۴ مرداد ۱۳۶۷ش)(سال ۱۴۰۸ ه.ق)
۲۲ ذی الحجة
شهادت میثم تمار (سال ۶۰ ه.ق)
درگذشت خواجه عبدالله انصاری (سال ۴۸۱ ه.ق)
درگذشت شیخ عباس قمی رحمه الله (۱ بهمن ۱۳۱۹ش) (سال ۱۳۵۹ ه.ق)
درگذشت مجتبی قزوینی (۱۴ فروردین ۱۳۴۶ش) (سال ۱۳۸۶ ه.ق)
درگذشت سید محمد ابطحی کاشانی(۲۵ مهر ۱۳۹۳ش) (سال ۱۴۳۵ ه.ق)
۲۳ ذی الحجةدرگذشت روح الله کمالوند خرم آبادی (۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۳ش) (سال ۱۳۸۳ ه.ق)
شهادت مرتضی نجفی بروجردی (۱ اردیبهشت ۱۳۷۷ش) (سال ۱۴۱۸ ه.ق)
۲۴ ذی الحجة روز مباهله پیامبر (صلی الله علیه وآله) با مسیحیان نجران (سال ۹ ه.ق)
نزول آیه مباهله و آیه تطهیر بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) (سال ۹ ه.ق)
روز خاتم بخشی امام علی (علیه السلام) در رکوع نماز(آیه ولایت) (سال ۱۰/۹ ه.ق)
قیام سربداران (سال ۷۳۷ ه.ق)
درگذشت مرتضی آشتیانی (۲۷ آبان ۱۳۲۵ش) (سال ۱۳۶۵ ه.ق)
درگذشت شیخ رضا مدنی کاشانی (۵ تیر ۱۳۷۱ش) (سال ۱۴۱۲ ه.ق)
۲۵ ذی الحجةنزول سوره انسان در شأن امام علی (علیه السلام)، همسر و دو فرزندشان
پذیرش خلافت توسط امام علی (علیه السلام) پس از قتل عثمان (سال ۳۵ ه.ق)
کشته شدن ابراهیم بن عبدالله بن حسن مُثَنّیٰ در قیام علیه عباسیان (سال ۱۴۵ ه.ق)
درگذشت سید ناصر حسین موسوی هندی (۱۳ دی ۱۳۲۱ش) (سال ۱۳۶۱ ه.ق)
درگذشت محمد غروی کاشانی (۵ آذر ۱۳۵۷ش) (سال ۱۳۹۸ ه.ق)
۲۶ ذی الحجةدرگذشت غلامرضا یزدی کوچه بیوکی (۱۱ تیر ۱۳۳۸ش)(سال ۱۳۷۸ ه.ق)
درگذشت سید محمد کاظم لواسانی (عصار) (۲۰ دی ۱۳۵۳ش)(سال ۱۳۹۴ ه.ق)
شهادت عطاءالله اشرفی اصفهانی (۲۳ مهر ۱۳۶۱ش)(سال ۱۴۰۲ ه.ق)
درگذشت محمد رضا مهدوی کنی (۲۹ مهر ۱۳۹۳ش) (سال ۱۴۳۵ ه.ق)
۲۷ ذی الحجة
مجروح شدن و (به نقلی) قتل عمر بن خطاب، خلیفه دوم، به دست ابولؤلؤ (سال ۲۳ ه.ق)
انقراض حکومت بنی امیه (سال ۱۳۲ ه.ق)
درگذشت علی بن جعفر (سال حدود ۲۲۰ ه.ق)
ولادت شیخ محمد بن طاهر سماوی نجفی (سال ۱۲۹۲ ه.ق)
۲۸ ذی الحجة
واقعه حره (سال ۶۳ ه.ق)
درگذشت ملا هادی سبزواری (۸ اسفند ۱۲۵۱ش) (سال ۱۲۸۹ ه.ق)
۲۹ ذی الحجةشهادت شیخ محمد خیابانی (۲۲ شهریور ۱۲۹۹ش) (سال ۱۳۳۸ ه.ق)
درگذشت محمدهادی معرفت (۲۹ دی ۱۳۸۵ش) (سال ۱۴۲۷ ه.ق)
۳۰ ذی الحجةدرگذشت ابوقحافه عثمان بن عامر پدر ابوبکر (سال ۱۳ ه.ق)
درگذشت هند همسر ابوسفیان مسبب قتل حضرت حمزه در جنگ احد (سال ۱۳ ه.ق)
قتل عمر بن خطاب، خلیفه دوم، به دست ابولؤلؤ (به نقلی) (سال ۲۳ ه.ق)

تقویم ماه های قمری و مناسبت های آن

تقویم و مناسبتهای ماه محرم الحرامتقویم و مناسبتهای ماه صفر الخیرتقویم و مناسبتهای ماه ربیع الاولتقویم و مناسبتهای ماه ربیع الثانیتقویم و مناسبتهای ماه جمادی الاولتقویم و مناسبتهای ماه جمادی الثانی
تقويم و مناسبتهای ماه رجبتقویم و مناسبتهای ماه شعبانتقویم و مناسبتهای ماه رمضانتقویم و مناسبتهای ماه شوالتقویم و مناسبتهای ماه ذی القعدهتقویم و مناسبتهای ماه ذی الحجة

 

پدیدآورنده: 
Share