در انتطار تو / استاد شهریار

لیست
  • در انتطار تو / استاد شهریار
موضوع: 
در انتظار تو میمیرم و در این دم آخر/ دلم خوشست که دیدم به خواب گاه به گاهت

در انتطار تو / استاد شهریار

در انتظار تو میمیرم و در این دم آخر/ دلم خوشست که دیدم به خواب گاه به گاهت/ اگر به باغ تو گل بردمید و من به دل خاک/ اجازتی که سر برکنم به جای گیاهت ....

Share