مقام مادر در بیان استاد عالی

لیست
  • مقام مادر در بیان استاد عالی
موضوع: 
حجت الاسلام عالی : یه کسی اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من گناهی مرتکب شده ام...

مقام مادر در بیان استاد عالی

حجت الاسلام مسعود عالی : یه کسی اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من گناهی مرتکب شده ام که گمان نمیکنم این گناه دیگه بخشودنی باشه بعد خودش گفت ...

Share