عوامل مؤثر در شفابخش بودن قرآن کریم/ حجت الاسلام ناصر رفیعی

لیست
  • عوامل مؤثر در شفابخش بودن قرآن کریم/ حجت الاسلام ناصر رفیعی
موضوع: 
حجت الاسلام ناصر رفیعی : در بیماری های جسمی، یک پزشک زمانی دارویش اثر می کند که بیمار به او مراجعه کند...

عوامل مؤثر در شفابخش بودن قرآن کریم/ حجت الاسلام ناصر رفیعی

حجت الاسلام ناصر رفیعی : در بیماری های جسمی، یک پزشک زمانی دارویش اثر می کند که بیمار به او مراجعه کند، بیماری که به تخصص پزشک اعتماد داشته باشد، دارویش را بگیرد و به دستورات نسخه عمل کند.

طبق آیه ۸۲ سوره مبارکه اسراء، در بیماری های روحی نیز قرآن شفابخش است، در صورتی که به آن مراجعه شود، به کلام الهی معتقد باشند، از قرآن نسخه و راهکار بگیرند و به آن عمل کنند.

Share