بدون توقف: دین داری، علل سستی و قوت (قسمت دوم)

دریافت ویدئو
دانلود فایلاندازه
فایل بدون توقف: دین داری، علل سستی و قوت (قسمت دوم)113.57 مگابایت
دین و دینداری از جمله مسائلی هست که همواره در جامعه ما محل بحث و تبادل نظر بوده و هست،در جامعه ای همچون جامعه ایران به دلیل سرشت مذهبی...

بدون توقف: دین داری، علل سستی و قوت (قسمت دوم)

دین و دینداری از جمله مسائلی هست که همواره در جامعه ما محل بحث و تبادل نظر بوده و است، در جامعه ای همچون جامعه ایران به دلیل سرشت مذهبی و پیشینه تاریخی شاید همه افراد کم و بیش خود را صاحب در این نظر میدانند و در گفت و گوهایشان بدان پرداخته اند از سویی دیگر خانه و خانواده، مدرسه، دانشگاه و هر محل دیگری بستری بوده برای ابراز نظرهای متفاوت و حتی مخالف در این رابطه، مخالفت هایی که بیشتر برای رسیدن به جواب های سوال و شبهه بوده.

برخی بر این باورند بخش زیادی از جوانان از ارزش های دینی فاصله گرفته اند و حتی زاویه خود را با دین روز به روز بیشتر می کنند در مقابل عده ای هم معتقدند که معنویت ریشه در باورهای جوانان دارد و تا کنون در بزنگاه ها ارزش های دینی جلوه گر شده است. در این میان عده ای هم می گویند اگر برخی جوانان کمتر دین داری می کنند ریشه در عملکرد مسئولین و رفتارهای آنان دارد نسبت ما بعنوان کسانی  که در چنین جامعه ای زندگی می کنیم با دین چگونه است؟ چرا با گذشت بیش از یک هزاره از آخرین دین الهی خودمان را با بایدها و نبایدهای آن تنظیم کنیم؟

همه این سوالات و شبهات دیگر در کنار دغدغه بخش گسترده ای از جامعه که دینداری افراد خانواده، فرزندان و دوستان و هموطنانشان برایشان اهمیت دارد حاکی از برجسته بودن این مسئله برای بخش قابل توجهی از جامعه ماست.

در این برنامه از بدون توقف با حضور دکتر رفیعی استاد حوزه و دانشگاه سعی می کنیم از منظری صریحتر این مسائل را به گفتگو بنشینیم...

Share