توفیق انجام اعمال- شیخ احمد کافی(رحمه الله)

لیست
  • توفیق انجام اعمال- شیخ احمد کافی(رحمه الله)
موضوع: 
شیخ احمد کافی: خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودند داشتن در مورد فضیلت نماز شب صحبت می کردند...

توفیق انجام اعمال- شیخ احمد کافی(رحمه الله)

شیخ احمد کافی: خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودند داشتن در مورد فضیلت نماز شب صحبت می کردند یکی از شاگرداش اومد خدمت امام صادق علیه السلام از دیشب تصمیم گرفتم نماز شب بخوانم ولی موفق به این کار نمی شوم ...

Share