چشم باران با صدای علی فانی/ عید غدیر

"چشم باران" با صدای علی فانی شادمانه ای برای ایام عید غدیر

چشم باران با صدای علی فانی/ عید غدیر

"چشم باران"
شادمانه ای برای ایام عید غدیر

با صدای: علی فانی
شعر: سعید مقدس
تنظیم: مسعود بقایی

پدیدآورنده: 
Share