گناهی که اگر پیغمبر(صلی الله علیه و اله) هم استغفار کند نمی بخشند!/ حجت الاسلام قرائتی

لیست
  • گناهی که اگر پیغمبر(صلی الله علیه و اله) هم استغفار کند نمی بخشند!/ حجت الاسلام قرائتی
موضوع: 
حجت الاسلام قرائتی: بعضی گناهارو شما استغفار کنی خدا میبخشه،بعضی گناهارو دیگران...

گناهی که اگر پیغمبر(صلی الله علیه و اله) هم استغفار کند نمی بخشند!/ حجت الاسلام قرائتی

حجت الاسلام قرائتی : بعضی گناهارو شما استغفار کنی خدا میبخشه، بعضی گناهارو دیگران در حق شما کنه یا پیغمبر استغفار کنه خدا میبخشه...

Share