شرح غزل شماره 15 حافظ [کامل] - استاد رنجبر

موضوع: 
دانلود صوت شرح غزل شماره 15 حافظ بطور کامل توسط حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا رنجبر شامل جلسات 121 الی 130 درس حافظ
صوت: 

دانلود صوت شرح غزل شماره 15 حافظ توسط حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا رنجبر

شرح غزلیات حافظ مجموعه فایل های صوتی هستند که توسط حجت الاسلام والمسلمین استاد محمدرضا رنجبر تدریس شده اند و هر جلسه به صورت یک فایل می باشد که غالباً می توان گفت که هر فایل صوتی یعنی شرح یک بیت از غزلیات لسان الغیب حافظ شیرازی، در این پست شرح غزل شماره 15 حافظ از جلسات 121 الی 130 خدمت شما عزیزان تقدیم می شود.

دانلود صوت شرح غزل شماره 15 حافظ توسط حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا رنجبر

متن غزل شماره 15 دیوان حافظ

1. ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت
و ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت

2. خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز
کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت

3. درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد
اندیشه آمرزش و پروای ثوابت

4. راه دل عشاق زد آن چشم خماری
پیداست از این شیوه که مست است شرابت

5. تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت
تا باز چه اندیشه کند رای صوابت

6. هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی
پیداست نگارا که بلند است جنابت

7. دور است سر آب از این بادیه هش دار
تا غول بیابان نفریبد به سرابت

8. تا در ره پیری به چه آیین روی ای دل
باری به غلط صرف شد ایام شبابت

9. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی
یا رب مکناد آفت ایام خرابت

10. حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد
صلحی کن و بازآ که خرابم ز عتابت

شرح غزل شماره 15 حافظ [کامل] - استاد رنجبر

پیشنهاد دانلود جلسات قبلی :

شرح غزل شماره 1 حافظ - استاد محمد رضا رنجبر 
شرح غزل شماره 2 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر  
شرح غزل شماره 3 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر 
شرح غزل شماره 4 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر  
شرح غزل شماره 5 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر  
شرح غزل شماره 6 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر  
شرح غزل شماره 7 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر  
شرح غزل شماره 8 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر 
شرح غزل شماره 9 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر
شرح غزل شماره 10 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر
شرح غزل شماره 11 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر
شرح غزل شماره 12 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر
شرح غزل شماره 13 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر
شرح غزل شماره 14 حافظ - استاد محمدرضا رنجبر

Share