آیت الله بهجت قدس سره: جنیان یا کافرند یا شیعه!

لیست
  • جنیان یا کافرند یا شیعه!
جن ها گفته بودند: «در بین ما کافر و شیعه هست ولی سنی نیست». گفتیم: «این برای چیست؟» گفت: «پیرمردهایی که الان هم بین ما هستند گفتند: ما بودیم [که] حضرت رسول در غدیر دست حضرت امیر را بلند کرد و جانشین خودش قرارداد. [آن پیرمردها] الآن هم هستند».

آیت الله بهجت قدس سره: جنیان یا کافرند یا شیعه!

پیرمردی بود، من خودم دیدم او را -شاید هم اصالتاً نزدیک به محل ما بود، شمالی بود-، گفت: داشتم می خوابیدم، دیدم غلغله ای برپاست. گفتم: چه غلغله ای هست؟

[صدایی] گفت: «زعفر جنی، همان که آمده بود برای یاری امام حسین علیه السلام، حالا وفات کرده است».

بنده از طریق دیگری هم شنیده بودم بیست سال قبل [عده ای] آمده بودند و درِ بعضی از خانه ها را زده بودند که زعفر وفات کرد، رضوان الله علیه.

آن پیرمرد می گوید: «در همان حالی که داشتم می خوابیدم، پرسیدم جانشین دارد؟ پسرش جانشینش است؟»

گفتند: «بله، جانشین هم دارد». این را دیگر در آن خبر نشنیده بودم. این [مطلب] مخصوص به همان پیرمرد است که گفت خودم دیدم. البته آن پیرمرد نگفت، جسم آن کسی که خبر داده بود را دیدم، همین قدر [صدایی را] شنیدم.

گفتم: اسم جانشینش چیست؟  گفت: اسم پسرش که جانشین پدر است، «کامل» است. این را هم باید آدم [توجه] داشته باشد که اجنه هم عمرشان یک سال و 2 سال و 10 سال و 100 سال نیست.

این را هم از پیرمردهای زمان خودمان از اساتید در نجف شنیده بودیم که جن ها گفته بودند: «در بین ما کافر و شیعه هست ولی سنی نیست». گفتیم: «این برای چیست؟» گفت: «پیرمردهایی که الان هم بین ما هستند گفتند: ما بودیم [که] حضرت رسول در غدیر دست حضرت امیر را بلند کرد و جانشین خودش قرارداد. [آن پیرمردها] الآن هم هستند».

از آن وقت تا به حال هم که ما از آن پیرمردها شنیدیم از این قضیه 1000 سال بیشتر گذشته بود. بالأخره!

چه کار کنیم؟! با اینکه مخالفین ما واضحات را منکرند، در ما اثر ندارد. اگر رشوه بدهند نعوذبالله، نعوذبالله خدا می داند چه کسی از رشوه نجات می یابد. یک شاهی و سنّار که رشوه نمی دهند. [انگلیس] رشوه داد به او (ابن سعود) و گفت: «اشراف را بیرون می کنیم و شما را جای آن مالک حجاز قرار می دهیم». رشوه داد به پهلوی [و گفت]: «قاجار را بیرون می کنیم شما را بجای او سلطنت می دهیم». رشوه داد به مصطفی کمال ملعون گفت: «عثمانی را بیرون می کنیم سلطنت یا ریاست جمهوری را به شما می دهیم». می دانید رشوه چه کار می کند؟! الان دنیا دارد با  رشوه می چرخد.

 

درس خارج اصول، ٨ اردیبهشت ١٣٨٨

Share