سیر و سلوک در عاشورا از استاد فیاض بخش/ شب ششم محرم ۹۸

موضوع این جلسات با موضوع «سیر و سلوک در عاشورا» بود. که در آن استاد محمد تقی فیاض بخش به تبیین مقامات سلوکی در واقعه عاشورا پرداخته اند...

سیر و سلوک در عاشورا از استاد فیاض بخش/ شب ششم محرم ۹۸

طبق سنوات گذشته، مراسم عزاداری به مناسبت فرارسیدن محرم حسینی با سخنرانی استاد فیاض بخش برگزار گردید. موضوع این جلسات با موضوع «سیر و سلوک در عاشورا» بود. که در آن استاد محمد تقی فیاض بخش به تبیین مقامات سلوکی در واقعه عاشورا پرداخته اند...

Share