نوار روضه حضرت رقیه از سلیم موذن زاده ۱۳۴۶

نوار روضه حضرت رقیه سلام الله علیها با صدای مرحوم حاج سلیم موذن زاده اردبیلی، اجرا شده در سال ۱۳۴۶ شـــ

نوار روضه حضرت رقیه از سلیم موذن زاده ۱۳۴۶

نوار روضه حضرت رقیه سلام الله علیها با صدای مرحوم حاج سلیم موذن زاده اردبیلی، اجرا شده در سال ۱۳۴۶ شـــ

Share