سخنان و اشعار پایانی استاد شهریار در بیمارستان مهر تهران۱۳۶۷

لیست
  • سخنان و اشعار پایانی استاد شهریار در بیمارستان مهر تهران۱۳۶۷
سخنان استاد شهریار در لحظات آخر عمر / ابیاتی که استاد شهریار در ساعات پایانی عمر زمزمه کردند

سخنان و اشعار پایانی استاد شهریار در بیمارستان مهر تهران۱۳۶۷

وی در روزهای آخر عمر، به دلیل بیماری، در بیمارستان مهر تهران بستری شد و پس از فوت در ۲۷ شهریور ۱۳۶۷، بنا به وصیت خود در مقبرةالشعرای تبریز مدفون گشت.

مطالب مرتبط: ویژه نامه شهریار سخن/ استاد سید محمدحسین بهجت تبریزی

Share