شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین از حنیف طاهری + متن

دانلود مداحی های کربلایی حنیف طاهری جلسات هفتگی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ در هیئت عبدالله ابن الحسن -

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین از حنیف طاهری + متن

دانلود مداحی های کربلایی حنیف طاهری جلسات هفتگی در جلسات هفتگی تاریخ ششم اردیبهشت ماه/ ۱۳۹۶ در هیئت عبدالله ابن الحسن - شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین (زمینه)

شیعیان دیگر هوای کربلا دارد حسین
روی دل با کاروان کربلا دارد حسین

بس که محمل ها رود منزل به منزل باشتاب
کس نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین

حسین
حسین

پدیدآورنده: 
Share