نوار شام غریبان امام حسین علیه السلام از حاج سلیم موذن زاده ۱۳۸۰

از سری نوارهای مرحوم حاج سلیم مذن زاده اردبیلی، نوار شام غریبان امام حسین علیه السلام اجرا شده در سال ۱۳۸۰ شــ تقدیم حضورتان می گردد...

نوار شام غریبان امام حسین علیه السلام از حاج سلیم موذن زاده ۱۳۸۰

از سری نوارهای مرحوم حاج سلیم موذن زاده اردبیلی، نوار شام غریبان امام حسین علیه السلام اجرا شده در سال ۱۳۸۰ شــ تقدیم حضورتان می گردد...

 

توجه : جهت دسترسی به سایر نوارهای حاج سلیم مؤذن زاده اردبیلی رحمه الله، روی کلمه کلیدی "نوارهای حاج سلیم موذن زاده" کلیک کنید.

Share