نوار امان نامه از حاج سلیم موذن زاده ۱۳۸۱

از سری نوارهای مرحوم حاج سلیم موذن زاده اردبیلی، نوار امان نامه اجرا شده در سال ۱۳۸۱ شــ تقدیم حضورتان می گردد...

نوار امان نامه از حاج سلیم موذن زاده ۱۳۸۱

از سری نوارهای مرحوم حاج سلیم موذن زاده اردبیلی، نوار امان نامه اجرا شده در سال ۱۳۸۱ شــ تقدیم حضورتان می گردد...

 

توجه : جهت دسترسی به سایر نوارهای حاج سلیم مؤذن زاده اردبیلی رحمه الله، روی کلمه کلیدی "نوارهای حاج سلیم موذن زاده" کلیک کنید.

کلمات کلیدی: 
Share