کتاب صوتی هفت شهر عشق/ نگاهی نو به حماسه عاشورا

موضوع: 
کتاب صوتی هفت شهر عشق، نگاهی نو به حماسه عاشورا اثری از مهدی خدامیان آرانی - انتشارات وثوق
صوت: 
۰:۰۰
۰:۰۰

کتاب صوتی هفت شهر عشق/ نگاهی نو به حماسه عاشورا

کتاب صوتی هفت شهر عشق، نگاهی نو به حماسه عاشورا اثری از مهدی خدامیان آرانی - انتشارات وثوق

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه؛ نواى کاروان؛ راه آسمان؛ دریاى عطش؛ شب روایى؛ پروانه هاى عاشق؛ طوفان سرخ؛ شکوه بازگشت

قسمت ۵۳ اضافه شد

Share