فیلم/ روضه امام حسین علیه السلام - حاج مهدی سماواتی

لیست

حاج مهدی سماواتی -خدایش به سلامت دارد. بارالها این سرم این پیکرم این علمدار رشید، این اکبرم این سکینه، این رقیه، این رباب این عروس دست وپا خون در خضاب

Share