خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی در عملیات فتح المبین

لیست
  • خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی در عملیات فتح المبین
در کلام یاران|ماجرای پخش شدن خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی در عملیات فتح المبین!

خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی در عملیات فتح المبین

در کلام یاران | ماجرای پخش شدن خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه در عملیات فتح المبین!

Share