موشن گرافیک | حاج قاسم سلیمانی و رزمندگان لشکر ثارالله؛ فاتحان تنگه ابوغریب

لیست
  • موشن گرافیک | حاج قاسم سلیمانی و رزمندگان لشکر ثارالله؛ فاتحان تنگه ابوغریب
قسمت ششم از سری موشن گرافیک های در میانه میدان ؛ روایت‌های تاریخی حضور شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع مقدس

موشن گرافیک | حاج قاسم سلیمانی و رزمندگان لشکر ثارالله؛ فاتحان تنگه ابوغریب

قسمت ششم از سری موشن گرافیک های در میانه میدان ؛ روایت‌های تاریخی حضور شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع مقدس

Share