خسارت های حضور نداشتن امام زمان (علیه السلام) / استاد محمد شجاعی

لیست
  • خسارت های حضور نداشتن امام زمان (علیه السلام) / استاد محمد شجاعی
مشکل مردم زمان ما نداشتن متخصص معصوم است...

خسارت های حضور نداشتن امام زمان (علیه السلام) / استاد محمد شجاعی

در این ویدئو سخنرانی کوتاهی از استاد محمد شجاعی با عنوان خسارت های حضور نداشتن امام زمان (علیه السلام) را مشاهده می کنید...

Share