امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف منتظر ماست/ استاد علی صفایی

لیست
  • امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف منتظر ماست/ استاد علی صفایی
موضوع: 
استاد صفایی حائری : حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نهصد و چند سال است که منتظر ماست. چقدر ما قسی هستیم ...

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف منتظر ماست/ استاد علی صفایی

استاد صفایی حائری : حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ۹۰۰ و چند سال است که منتظر ماست. چقدر ما قسی هستیم. این قدر عشق، محبت، انتظار، ما صدای او را نشنویم نگاه او را نشنویم. چقدر ما را صدا زدند عاقل بودیم بالغ بودیم مدعی فقه بودیم مدعی عرفان بودیم و گوش نکردیم اصلا سر برنگرداندیم. گفتم ۱۰۰۰ سال هست منتطر من است. صدا می زند این صدا صدایی نیست که خاموش بشود. تنها صداست که می ماند از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند.

پدیدآورنده: 
Share