فاصله تامل براگیز ما با اخلاق اسلامی/ شهید مطهری

لیست
  • فاصله تامل براگیز ما با اخلاق اسلامی / شهید مطهری
موضوع: 
در این کلیپ چند فراز از دعای مکارم الاخلاق با عنوان "فاصله تامل براگیز ما با اخلاق اسلامی " در بیان شهید مطهری را مشاهده میکنید

فاصله تامل براگیز ما با اخلاق اسلامی/ شهید مطهری

در این کلیپ چند فراز از دعای مکارم الاخلاق با عنوان "فاصله تامل براگیز ما با اخلاق اسلامی" در بیان شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه را مشاهده میکنید

پدیدآورنده: 
Share