فیلم نوحه ها و عزاداری های دهه شصت (بسیار زیبا)

لیست
  • فیلم نوحه ها و عزاداری های دهه شصت
زمان ما تو دهه ی شصت عزاداری ها هم بسیار اصیل و زیبا بود، همیشه محرم ها در برنامه کودک چند تا نوجون را می آوردند و به صورت همخوانی نوحه سرایی می کردند

فیلم نوحه ها و عزاداری های دهه شصت (بسیار زیبا)

زمان ما تو دهه ی شصت عزاداری ها هم بسیار اصیل و زیبا بود، همیشه محرم ها در برنامه کودک چند تا نوجون را می آوردند و به صورت همخوانی نوحه سرایی می کردند، در این پست چندین نوحه از زیباترین همخوانی های محرم در دهه ی شصت تقدیم شما می شود.

Share