احکام عزاداری/ آیا می شود «اضافه خرج» مراسم فاطمیه را در محرم خرج کرد؟

لیست
  • احکام عزاداری / آیا می شود «اضافه خرج» مراسم فاطمیه را در محرم خرج کرد؟
پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان درباره احکام عزاداری توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده این بخش آیا می شود اضافه خرج ایام فاطمیه را در محرم خرج کرد؟

احکام عزاداری/ آیا می شود «اضافه خرج» مراسم فاطمیه را در محرم خرج کرد؟

پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان درباره احکام عزاداری توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده این بخش آیا می شود اضافه خرج ایام فاطمیه را در محرم خرج کرد؟

آنچه را که مردم برای ایام فاطمیه به دست اندرکاران هیئت داده اند ، در محرم نمی توان خرج کرد. ولی اگر داده باشند برای عزاداری به طور مطلق، یعنی معلوم باشد برای عزاداری داده اند چه ایام فاطمیه چه ایام محرم، اشکالی ندارد. یا اینکه افرادی که دریافت کرده اند این مبالغ را و اجازه گرفته اند یا وکالت تام گرفته اند برای مخارج عمومی عزاداری در ایام مختلف، آن هم اشکالی ندارد. اما اگر مشخص نباشد یعنی اجازه نگرفته باشند یا مردم داده اند برای عزاداری ایام فاطمیه، نمی شود در ایام محرم خرج کرد و عکس مطلب هم همین است.

Share