سرود محمد صلی الله علیه وآله (باکلام، بیکلام، متن)

سرود محمد صلی الله علیه وآله به مناسبت میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم، از نغمه های مدرسه

سرود محمد صلی الله علیه وآله (باکلام، بیکلام، متن)

سرود محمد صلی الله علیه وآله به مناسبت میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم، از نغمه های مدرسه (آلبوم آوای امداد)

سرود محمد صلی الله علیه وآله (باکلام، بیکلام، متن)

متن سرود محمد صلی الله علیه وآله

ماییم و طریقت محمد
عشق است و شریعت محمد

در صورت اوست معنی عشق
دیدیم به رویت محمد

بر چهره مرتضی علی هم
نقش است حقیقت محمد

خورشید فروغ چشم حیدر
حیدر همه سیرت محمد

(خورشید فروغ چشم حیدر
حیدر همه سیرت محمد

بار دگر ای زمانه بشکف
با بازه رحمت محمد)2

برخیز و بخوان ترانه عشق
دوری به ملاحت محمد

در سینه نفس به خط عشق است
با داغ محبت محمد

(بنشینم و قد سرو بینم
تا هست قیامت محمد)2

Share