تواشیح عربی طلع البدر علینا (انواع اجراهای صوتی و تصویری + متن)

لیست
  • تواشیح صلی الله علی محمد صلی الله علی النبی
  • طلع البدر علينا كامله
  • طلع البدر علینا اجرای مسعود كُرتِس
  • انیمیشن کودکانه «طلع البدر علینا»
  • طلع البدر علینا اجرای محمد یوسف
  • طلع البدر علینا اجرای بی کلام سامی یوسف
  • طلع البدر علينا سامى يوسف (اجرای گروه + سلو)
  • جاودانه ترین ترانه تاریخ با زیرنویس فارسی
تواشیح عربی «طلع البدر علینا من ثنیات الوداع / وجب الشکر علینا ما دعا لله داع» با اجراهای مختلف به صورت صوتی و تصویری

تواشیح عربی طلع البدر علینا (انواع اجراهای صوتی و تصویری + متن)

تواشیح عربی «طلع البدر علینا من ثنیات الوداع / وجب الشکر علینا ما دعا لله داع» که می توان از آن به جاودانه ترین ترانه تاریخ یاد کرد که طلع البدر علینا یک نشید قدیمی اسلامی است و گفته می شود انصار در هنگام ورود پیامبر اسلام محمد، به یثرب (۶۲۲ میلادی) آن را می خوانده اند، با اجراهای مختلف به صورت صوتی و تصویری

دانلود اجراهای مختلف تواشیح طلع البدر علینا (صوتی و تصویری)
بخش صوتیبخش تصویری
طلع البدر علینا اجرای گروه هدهدطلع البدر علینا اجرای مسعود كُرتِس
طلع البدر علینا اجرای ملاباسم کربلاییانیمیشن کودکانه طلع البدر علینا
طلع البدر علینا اجرای پیام عزیزیتواشیح صلی الله علی محمد صلی الله علی النبی
طلع البدر علینا اجرای عربی - ترکیطلع البدر علينا كامله
طلع البدر علینا اجرای یوسف اسلامطلع البدر علینا اجرای محمد یوسف
طلع البدر علینا اجرای بی کلام سامی یوسفطلع البدر علینا اجرای بی کلام سامی یوسف
طلع البدر علينا سامى يوسف (اجرای گروه + سلو)طلع البدر علينا سامى يوسف (اجرای گروه + سلو)
طلع البدر علینا اجرای مشاری العفاسیطلع البدر علینا جاودانه ترین ترانه تاریخ با زیرنویس فارسی
طلع البدر علینا اجرای ابوالمهند 
طلع البدر علینا اجرای سعید حافظ 

تواشیح عربی طلع البدر علینا (انواع اجراهای صوتی و تصویری + متن)

متن تواشیح عربی طلع البدر علینا

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَینا *** مِنْ ثَنِیّاتِ الْوَداعِ
وَجَبَ الشُّکْرُ عَلَیْنا *** ما دَعا للهِِ داعِ

أیها المبعوث فینا جئت بالأمر المطاع
جئت شرّفت المدینة مرحباً یا خیر داع

طلع النور المبین نور خیر المرسلین
نور أمنِ و سلام نور حقِ ویقین

ساقه الله تعالی رحمة للعالمین
فعلی البرّ شعاع وعلی البحر شعاع

مرسل بالحقِّ جاء نطقه وحی السّماء
قوله قول فصیح یتَّحدی البُلغاء

فیه لِلجسم شفاءٌ فیه للرّوحِ دواء
أیُّها الهادی سلاماً ما وعی القرآن واع

جاءنا الهادی البشیر مطرق العانی الأسیر
مرشد الساعی إذا ما أخطأ الساعی المسیر

دینه حق صُراح دینه ملک کبیر
هو فی الدنیا نعیم وهو فی الأخری متاع

هات هدی الله هات یا نبی المعجزات
لیس للات مکان لیس للعزی ثبات

وحّد الله و وحد شملنا بعد الشتات
أنت ألفت قلوباً شفها طول الصراع

تواشیح عربی طلع البدر علینا (انواع اجراهای صوتی و تصویری + متن)

رسولَ الله
حبيبَ الله
نبيَّ الله
شفيعَ الله

طلع البدرُ علينا من ثنيةِ الوداع
وجبَ الشكرُ علينا ما دعا لله داع
أيها المبعوثُ فينا جِئت بالأمرِ المُطاع
جئت شرَّفت المدينة مرحبًا يا خيرَ داع

أنت شمسٌ أنت بدرٌ
أنت نورٌ على نور
أنت مصباح الثريا
يا حبيبى يا رسول

قالت أقمارُ الدياجي
قُلْ لأربابِ الغرام
كل من يعشق محمد
في أمانٍ و سلام

طلع البدرُ علينا من ثنيةِ الوداع
وجبَ الشكرُ علينا ما دعا لله داع

طلع البدرُ علينا من ثنيةِ الوداع
وجبَ الشكرُ علينا ما دعا لله داع
أيها المبعوثُ فينا جِئت بالأمرِ المُطاع
جئت شرَّفت المدينة مرحبًا يا خيرَ داع

طلع البدرُ علينا من ثنيةِ الوداع
وجبَ الشكرُ علينا ما دعا لله داع

تواشیح عربی طلع البدر علینا (انواع اجراهای صوتی و تصویری + متن)

متن تواشیح عربی طلع البدر علینا به همراه ترجمه

ابیات نخستین این سروده ممتاز آنگونه که در کتابهای سیره و تواریخ آمده چنین است:

طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
ما شب چهارده از گردنه وداع بر ما طالع شد.

وجب الشكر علینا ما دعى لله داع
شکر خدا بر ما واجب است؛ تا هنگامی که ندای دعوت به سوی خدا طنین انگیز باشد

أیها المبعوث فینا جئت بالأمر المطاع
ای که بر ما مبعوث شده ای، تو با دستوری پذیرفته آمدی

جئت شرفت المدینة مرحباً یا خیر داع
آمدی و با ورودت مدینه را شرافت دادی ، خوش آمدی ای بهترین دعوت کننده

اما برخی از شاعران خوش قریحه عرب در ادامه این اشعار چنین سروده اند:

طلع النور المبین نور خیر المرسلین
نور آشکار طلوع کرد ، نور بهترین پیامبران

نور أمن و سلام نور حق و یقین
نور امنیت و سلامتی ، نور حق و یقین

ساقه الله تعالى رحمة للعالمین
خداوند او را به سوی ما فرستاده ، رحمتی برای جهانیان

فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع
پس شعاع نورش در خشکی و دریا منتشر شده است

مرسل بالحق جاء نطقه وحی السماء
پیامبری که به حق آمده ، سخنش وحی آسمانی است

قوله قول فصیح یتحدى البلغاء
گفته هایش زیبا و فصیح ، سخن وران را به مقابله می طلبد

فیه للجسم شفاء فیه للروح دواء
(سخنانش) درمانی برای جسم است
(سخنانش) دارویی برای روح است

أیها الهادی سلاماً ما وعى القرآن واع
ای هدایت کننده سلام و درود بر تو باد
تا زمانی که درک کننده ای قرآن را درک کند

جاءنا الهادی البشیر مطرق العانی الأسیر
به سوی ما هدایت کننده و بشارت دهنده ای آمده
رهایی بخش مصیبت زده و اسیر

مرشد الساعی إذا ما أخطأ الساعی المسیر
راهنمای تلاشگر زمانی که به بیراهه رود

دینه حق صُراح دینه ملك كبیر
دینش حق آشکار است ، دینش دولتی بس بزرگ است

هو فی الدنیا نعیم وهو فی الأخرى متاع
که در دنیا خوشبختی است و در آخرت سعادت

هات هدی الله هات یا نبی المعجزات
بیاور هدایت خدا را بیاور ای پیامبر معجزات

لیس للات مكان لیس للعزى ثبات
مکانی برای (بت) لات و آرامشی برای عزی نیست

وحّد الله ووحد شملنا بعد الشتات
توحید خدا را بیان کن بعد از متفرق شده ما را متحد بگردان

أنت ألفت قلوباً شفها طول الصراع
شما قلب ها را به هم پیوند دادید ، از خستگی جنگ و جدل های طولانی رهانیدی

طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
ما شب چهارده از گردنه وداع بر ما طلوع کرد

وجب الشكر علینا ما دعى لله داع
شکر خدا بر ما واجب است
تا هنگامی که ندای دعوت به سوی خدا طنین انگیز باشد

أیها المبعوث فینا جئت بالأمر المطاع
ای که بر ما مبعوث شده ای ، و با دستوری پذیرفته آمدی

جئت شرفت المدینة مرحباً یا خیر داع
با ورودت مدینه را شرافت دادی ، خوش آمدی ای بهترین دعوت کننده

Share