نرم افزار/تحقیق درباره اول اربعین حضرت سیدالشهداء علیه السلام

موضوع: 
کتاب تحقيق درباره اول اربعين حضرت سيدالشهداء(علیه السلام)

مشخصات کتاب:
سرشناسه : قاضی طباطبائی محمد علی 1291؟-1358.
عنوان و نام پدیدآور : تحقیق درباره اول اربعین حضرت سیدالشهداء ع) Study of the First Arab'in of Iimam Hussein (AS) ‮ / تألیف محمد علی قاضی طباطبائی.
مشخصات نشر : تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات 1385. 
مشخصات ظاهری : ده، 478 ص. 
فروست : دین Religion 
شابک : 53000 ریال : 9789644226953 ؛ 98000 ریال (چاپ سوم)
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
یادداشت : چاپ قبلی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1385(ص.). 
یادداشت : چاپ دوم.
یادداشت : چاپ سوم: بهار1390.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
یادداشت : نمایه.
موضوع : حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق -- اربعین
موضوع : واقعه کربلا، 61ق. 
شناسه افزوده : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
رده بندی کنگره : BP41/5 /‮ق 2ت3 1385
رده بندی دیویی : 297/9534
شماره کتابشناسی ملی : 2085937
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ نامه ی آقای عطائی خراسانی ؛ مقدمه ی طبع دوم کتاب؛ دو بیت از آقای انصاری ؛ مقدمه ی کتاب؛ اهتمام شیعیان عراق در اربعین ؛ اشاره به شبهه ی سید؛ قائل شدن علامه ی نوری به جزیره ی خضراء؛ کلمات و بیانات محمد علی حومانی؛ خاتمه ی کتاب؛ تعلیقات و اضافات؛ تحریفی که از صاحب قاموس الرجال صادر شده ؛ موعظه ی امیرالمؤمنین بنوف بکالی و نهی از عمل «برید»؛ تحقیق درباره ی کتاب فقه الرضا؛ از اکاذیب طبری صاحب تاریخ ؛ در مقتل اسفرائنی به آمدن اسراء در (بیستم) صفر تصریح کرده ؛ آقا سید عبدالمجید صاحب ذخیره الدارین ؛ راجع به ورود جابر در اربعین و نقل کلام بعضی از معاصرین ؛ پاورقی

Share