شرح احادیث اخلاقی توسط رهبر/ عبرت گرفتن از حوادث

لیست
  • شرح احادیث اخلاقی توسط رهبر/ عبرت گرفتن از حوادث
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: لَا یُلْسَعُ الْعَاقِلُ‏ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَیْن؛ خردمند کسى است که از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نشود و فریب نخورد.

شرح احادیث اخلاقی توسط رهبر/ عبرت گرفتن از حوادث

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: لَا یُلْسَعُ الْعَاقِلُ‏ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَیْن؛ خردمند کسى است که از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نشود و فریب نخورد.

منبع: کتاب بحار الانوار، جلد ۱، صفحه ۱۳۲

دسترسی به سایر جلسات: شرح احادیث اخلاقی توسط رهبری

پدیدآورنده: 
Share