آثار خون شهدا و شهید سلیمانی در بیان حاج حسین یکتا

لیست
  • آثار خون شهدا و شهید سلیمانی در بیان حاج حسین یکتا
بهشتی شهید انقلاب ادامه پیدا کرد .... با خون شهدا راه کربلا باز شد... با خون شهید بهشتی نفاق سال ۶۰ از این مملکت رخت بربست...

آثار خون شهدا و شهید سلیمانی در بیان حاج حسین یکتا

بهشتی شهید انقلاب ادامه پیدا کرد .... با خون شهدا راه کربلا باز شد... با خون شهید بهشتی نفاق سال ۶۰ از این مملکت رخت بربست...

امروز اگر حاج قاسم شهید شد...

نماز در بیت المقدس

آثار خون شهدا و شهید سلیمانی در بیان حاج حسین یکتا

مطالب مرتبط :
ویژه نامه سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی
ویژه نامه الگوی ماندگار ۴ / شهید حاج قاسم سلیمانی
ویژه نامه سردار آسمانی مداحی شهادت حاج قاسم سلیمانی
بانک تصاویر سردار سلیمانی - ویژه نامه سیمای آسمانی

Share