مرثیه اگر به سامره ام افتد گذر سر و جان را از محمود کریمی + متن

مرثیه خوانی  اگر به سامره ام افتد گذر سر و جان از حاج محمود کریمی در شب شهادت امام هادی علیه السلام ۱۴۳۱|۱۳۸۹ - هیأت ثارالله علیه السلام

مرثیه اگر به سامره ام افتد گذر سر و جان را از محمود کریمی

مرثیه خوانی  اگر به سامره ام افتد گذر سر و جان از حاج محمود کریمی در شب شهادت امام هادی علیه السلام ۱۴۳۱|۱۳۸۹ - هیأت ثارالله علیه السلام

مرثیه اگر به سامره ام افتد گذر سر و جان را از محمود کریمی + متن

متن مرثیه شهادت امام علی النقی (ع) با صدای محمود کریمی 

اگر به سامره‏ ام اوفتد گذر سرو جان را
کنم نثار به گنبد نماى حضرت هادى

ز دست رفته شکیبم خدا کند که نصیبم
شود زیارت صحن و سرای حضرت هادی

به خاک عطر بهشتى پراکند اگر آید
نسیمى از طرف سامراى حضرت هادى

بخوان زیارت پر فیض جامعه که برى پى
به ارزش سخن دلرباى حضرت هادى

مرا رضایت ابن الرضا خوش است که دانم
بود رضاى خدا در رضایت حضرت هادى

چو شمع از شرر زهر پاک گشت وجودش
گرفت شعله ز سر تا به پای حضرت هادی

چگونه اشک نریزند دوستان به عزایش
که گشته فاطمه صاحب عزای حضرت هادی

غریب و بی کس و تنها شهید گشت چو جدش
زمین سامره شد کرب و بلای حضرت هادی

Share