نرم افزار و کتاب/ خلافت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام

در این کتاب به بررسی اجمالی وقایع دوران خلافت حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام پرداخته شده است.
نرم افزار و کتاب/ خلافت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام

نرم افزار و کتاب/ خلافت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام

خلافت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام به قلم حبیب زاهدی؛ در این کتاب به بررسی اجمالی وقایع دوران خلافت حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام پرداخته شده است.

نرم افزار و کتاب/ خلافت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام

مشخصات كتاب خلافت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام :

سرشناسه : زاهدی، حبیب
عنوان و نام پدیدآور : خلافت حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام / حبیب زاهدی
مشخصات ظاهری : ص ۷۵
وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی قبلی
شماره كتابشناسی ملی : ‭۲۵۸۹۵
عناوین اصلی كتاب شامل :
خلافت علی علیه السلام؛ پاورقی

نرم افزار و کتاب/ خلافت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام

معرفی اجمالی کتاب «خلافت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام» :

او ابوالحسن علی بن ابی طالب بن عبدالمطّلب بن هاشم است، مادرش فاطمه دختر اسدبن هاشم است، این بانو مسلمان شد و هجرت کرد و نخستین بانویی است که شوهرش هم هاشمی بوده و فرزندانی که از لحاظ نسب پدر و مادری هاشمی هستند زاییده است. علی (علیه السلام) نخستین خلیفه است که پدر و مادرش هاشمی هستند و پس از او فرزندش حسن (علیه السلام) و بعد هم محمد امین این چنین بوده اند و خدای از همه شان خشنود باد... در این کتاب به بررسی اجمالی وقایع دوران خلافت حضرت امام علی بن ابی طالب علیه السلام پرداخته شده است.

پدیدآورنده: 
Share