سخن آوای صاحب لوا/ ظهور موسی علیه السلام

در خجسته دمان دعا خوانی های فرج یادمان باشد که حکایت حال غیبت انبیاء را نیز به تفکّر بنشینیم ... این امر صاحب لواست. 

سخن آوای صاحب لوا/ ظهور موسی علیه السلام

در خجسته دمان دعا خوانی های فرج یادمان باشد که حکایت حال غیبت انبیاء را نیز به تفکّر بنشینیم ... این امر صاحب لواست.  - سخن آوای "ظهور موسی علیه السلام"

برای دسترسی به سایر قسمتهای مجموعه سخن آوای «صاحب لوا» اینجا کلیک کنید

سخن آوای صاحب لوا/ ظهور موسی علیه السلام

مطالب مرتبط:
فایل: 
پدیدآورنده: 
Share