استوری اینستاگرام همدلی برای ظهور / ای عاشقان

لیست
  • استوری اینستاگرام همدلی برای ظهور / ای عاشقان
ای عاشقان ای عاشقان /// آنکس که بیند روی او

استوری اینستاگرام همدلی برای ظهور / ای عاشقان

کلیپ استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ همدلی برای ظهور - زمان: ۱۶ ثانیه (۰۰:۱۶)

ای عاشقان ای عاشقان
آنکس که بیند روی او

شوریده گردد عقل او
آشفته گردد خوی او

استوری اینستاگرام همدلی برای ظهور / ای عاشقان
مطالب مرتبط:
فایل: 
Share