استوری اینستاگرام همدلی برای ظهور / بخت

لیست
  • استوری اینستاگرام همدلی برای ظهور / بخت
بخت باز آید از آن درکه یکی مثل تو باز آید /// روی زیبای تو دیدندر دولت بگشاید

استوری اینستاگرام همدلی برای ظهور / بخت

کلیپ استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ همدلی برای ظهور - زمان: ۲۰ ثانیه (۰۰:۲۰)

بخت باز آید از آن درکه یکی مثل تو باز آید
روی زیبای تو دیدندر دولت بگشاید

صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزتد بزاید

استوری اینستاگرام همدلی برای ظهور / بخت
مطالب مرتبط:
فایل: 
دانلود فایلاندازه
فایل دانلود استوری اینستاگرام همدلی برای ظهور / بخت۲.۲۹ مگابایت
Share