کلیپ مخصوص اینستاگرام بهار با نگار/ حامد جلیلی

لیست
  • کلیپ مخصوص اینستاگرام بهار با نگار/ حامد جلیلی
می رسد فصل خوش و آسمانیه بهار/// می رسد از همه جا عطر دلجوی نگار

کلیپ مخصوص اینستاگرام بهار با نگار/ حامد جلیلی

کلیپ مخصوص اینستاگرام بهار با نگار با صدای حامد جلیلی  زمان ۸۷ ثانیه (۱:۲۷)

می رسد فصل خوش و آسمانی بهار
می رسد از همه جا عطر دلجوی نگار

عطر یاس و نرگس آخرین نور خدا 
خیره بر جاده شده عالمی چشم انتظار

بی طلوع روی ماه؛ لطفی ندارد آسمان
در فراق یوسف کنعان ببارد بی امان

قطره قطره شبنم تر دیده دارد زمزمه 
العجل یابن الحسن، ادرکنی یا صاحب زمان

کلیپ مخصوص اینستاگرام بهار با نگار/ حامد جلیلی
مطالب مرتبط:
فایل: 
Share