تیزر ارزش زمان / مهدوی

لیست
  • تیزر ارزش زمان / مهدوی - کیفیت ۴۸۰
  • تیزر ارزش زمان / مهدوی - کیفیت ۷۲۰
موضوع: 
تا به حال شده فکر کنید کسی حرف شما را نمی‌فهمد؟

تیزر ارزش زمان / مهدوی

مجری طرح: موسسه هنری رسانه ای رویش رسانه | گوینده: آرش جوان

تا به حال شده فکر کنید کسی حرف شما را نمی فهمد؟ زمان یکی از این موضوعات است ولی با وجود این افرادی هستند که درکتان کنند... ما کسی را می شناسیم که کسی او را درک نمی کند...

تیزر ارزش زمان / مهدوی
مطالب مرتبط:
Share