موشن گرافیک فناوری هسته ای/ قسمت اول

لیست
  • موشن گرافیک فناوری هسته ای/ قسمت اول - کیفیت ۴۸۰
  • موشن گرافیک فناوری هسته ای/ قسمت اول - کیفیت ۷۲۰
از قرارداد شاه و بدعهدی آمریکا و اروپا، تا چگونگی غنی سازی اورانیوم را در این اثر ببینید.

موشن گرافیک فناوری هسته ای/ قسمت اول

تولید شده در خانه طراحان | کارگردان: محمدامین امامی

چطور در فناوری هسته ای خودکفا شدیم؟

از قرارداد شاه و بدعهدی آمریکا و اروپا، تا چگونگی غنی سازی اورانیوم را در این اثر ببینید.

قسمت دوم این موشن گرافیک را اینجا ببینید

Share