نرم افزار/سوز هجران (مجموعه اشعار درباره امام زمان علیه السلام) - محمدباقر الفقیه ایمانی

موضوع: 
سوز هجران ( مجموعه اشعار درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف )

سوز هجران(مجموعه اشعار درباره امام زمان علیه السلام)
مشخصات کتاب:
عنوان: سوز هجران (مجموعه اشعار درباره امام زمان علیه السلام )
نام پدیدآور:محمدباقر الفقیه ایمانی ، ۱۳۲۹ - ۱۲۷۹
مشخصات نشر: مهدی فقیه ایمانی ، ۱۴۱۹ق . = ۱۳۷۷
مشخصات ظاهری: [۱۴۴] صفحه
شابک: ۳۸۰۰ریال ؛ ۳۸۰۰ریال
وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی
عنوان دیگر: مجموعه اشعار درباره امام زمان علیه السلام
موضوع: شعر فارسی - قرن ۱۴
موضوع: (م ح م د) بن حسن (عج )، امام دوازدهم - ۲۵۶ق . - شعر
رده بندی کنگره: PIR8169 /ق ۹۵س ۹ ۱۳۷۷
رده بندی دیویی: ۱‮فا ۸/۶۲ ف ۷۹۴س ۱۳۷۷
شماره کتابشناسی ملی: م ۷۷-۱۴۳۶۵
عناوین اصلی کتاب شامل:
شرح حال مؤلف؛ مولودیه خاتم النبیین؛ لطیفه شریفه؛ مدیحه امیرالمؤمنین؛ مدیحه حضرت امام رضا علیه السلام؛ اظهار اشتیاق و تألم از فراق امام زمان علیه السلام؛ اظهار اشتیاق و ناله از فراق حضرت؛ شکوای از فراق حضرت؛ مدیحه قائمیه در اینکه حضرت جامع همه کمالات آباء طاهرین خود...؛ مولودیه قائمیه؛ مدیحه قائمیه در واسطه فیوضات بودن ایشان؛ مدیحه قائمیه در اینکه راحت دوستان ایشان به محبت و انس و ذکر...؛ مدیحه قائمیه ایشان ملجأ و فریادرس بیچارگان می باشند؛ مدیحه مولودیه ماه شعبان؛ مدیحه مولودی حضرت حجت؛ مدیحه قائمیه در اعتراف به مراتب جلال و کمال حضرت؛ مدیحه ای مخمس به مضمون مدیحه قبل؛ مدیحه در معرفت ایشان و اینکه ایشان مانند خورشید پشت ابر...؛ مدیحه مولودیه؛ راز و نیاز با مولای خود؛ شکوی به مولای خود؛ قصیده ای در مدح پیغمبر؛ مدیحه حضرت زینب علیها السلام؛ ترجمه حدیث کساء؛ تضمین قصیده «ها علی بشر»

Share